O nás

Firma Slavomír MOLNÁR byla založena v roce 1996 s cílem poskytovat služby v oblasti ochrany životního prostředí.

V roce 1998 došlo k rozšíření činnosti o oblast nakládání s nebezpečnými odpady a průmyslovými odpadními vodami, konkrétně zpracování nebezpečných odpadů s obsahem ropných látek a průmyslových odpadních vod z povrchových úprav kovů.

Nebezpečný odpadV současné době provozuje firma technologickou linku na zpracování kapalných ropných odpadů a průmyslových odpadních vod.

Firma vlastními kapacitami (zneškodňovací zařízení, kontejnery a skladovací nádrže) a externími kapacitami (přeprava nebezpečných odpadů dle ADR na smluvním základě) přebírá a zneškodňuje kapalné ropné odpady a průmyslové odpadní vody z povrchových úprav kovů.

Současně firma provádí dodávky a montáže technologických celků na odběr, úpravu a zpracování podzemních a povrchových vod včetně celků na úpravu pitné vody a odstraňování radonu z vody.

Základní podnikatelskou filozofií firmy je komplexní přistup k řešení vodního a odpadového hospodářství od poradenské činnosti přes projekční práce až po realizaci ucelených systémů v oblasti komunální i industriální.

Toto je umožněno především zkušenostmi získanými za dobu téměř 20. let odborné praxe v oblasti řízení a provozování vodního hospodářství, nakládání s odpady a ochrany ovzduší.